Předmět WIKI nově spuštěn na KOL. Nabídne Wikipedii jako prostředek ke studiu a rozšíření znalostí o lingvistice

Sobota 10. únor 2024, 15:51

Wikipedie je největší online dostupná encyklopedie na světě, která obsahuje miliony článků v různých jazycích. Je to také společný projekt tisíců dobrovolníků, kteří přispívají svými znalostmi a dovednostmi k šíření vědomostní báze o různých tématech. Wikipedie je nejen zdrojem informací, ale také nástrojem pro sebevzdělávání, rozvoj kritického myšlení a ověřování veřejně dostupných informací na internetu.

Na Univerzitě Palackého v Olomouci se na Katedře obecné lingvistiky otevírá nový předmět se zkratkou WIKI, který je zaměřen právě na využití Wikipedie ke studiu. Předmět je určen pro studenty bakalářského a magisterského studia oboru Obecná lingvistika a přidružených oborů. Jako volitelný si ho může zvolit jakýkoli student z celé univerzity.

Cílem předmětu je seznámit studenty s pravidly a principy Wikipedie a dalších projektů Wikimedia Foundation, osvojit si a procvičit editační dovednosti a v průběhu semestru zpracovat encyklopedické hesla článku pro Wikipedii. Hesla budou souvisejících s vědomostní databází o lingvistice a přidružených tématech. Hesla budou pod dohledem lektora publikována na Wikipedii do konce semestru. Pro účast na kurzu není předpokladem předchozí znalost v editování Wikipedie.

Předmět se skládá z jedné úvodní přednášky, tří cvičení, návštěvy Wikiklubu a závěrečného představení výsledků. Předmět obsahuje jedenáct vyučovacích hodin na fakultě a dalších devět při zadané práci z domu jako příprava na práci se zdroji a textem encyklopedických hesel. Též slouží k přípravě na další setkání a na závěrečné prezentování.

Forma výuky je prezenční, sebou si studenti vezmou vlastní notebook. Hodnocení předmětu je založeno na přepracování nebo významnějším doplnění pěti méně kvalitních existujících hesel na Wikipedii a na kompletním vytvoření alespoň jednoho nového hesla, které splní všeobecné podmínky pro publikaci do hlavního prostoru Wikipedie. Dále je povinná účast na návštěvě Wikiklubu a na závěrečné hodině s představením výsledků.

Pokud vás zajímá, jak se zapojit do komunitní tvorby největší online dostupné encyklopedie na světě a jak přispět k šíření vědomostní báze o lingvistice a přidružených tématech, neváhejte se přihlásit na předmět WIKI na KOL FF UP Olomouc. Předmět se bude konat blokově ve čtvrtky od 15:00 do 17:00 v učebně 2.03 na Katedře obecné lingvistiky. Lektorem předmětu je Mgr. Karel Čapka, který je dlouholetým wikipedistou a členem Wikimedia ČR.

Těšíme se na vás!

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)