Sémiotika / Biosémiotika

 

Znakové systémy, principy výstavby nejrůznějších typů kódů, pojmenování, označování a reprezentace v živých systémech, oblastech společenského a kulturního života. Taková a rozsáhlejší je šíře zájmů disciplíny zvané sémiotika.

Aktuální výzkumné aktivity

V současné době jsou výzkumné záměry katedry v oblasti sémiotiky a biosémiotiky směřovány především ke konceptům arbitrárnosti, znakovým modelům a revizi jejich pojetí v biosémiotickém diskursu. Experimentálně jsou dále ověřovány koncepty z pomezních oblastí biologie a lingvistiky. K těmto potřebám je běžně užíváno metod statistických a komputačních. Meteriálovou bázi obstarávají například volně přístupné sekvence kódů vybraných organismů z genetických bank.

Katedra obecné lingvistiky dlouhodobě spolupracuje s množstvím specializovaných pracovišť. V odvětví sémiotiky se jedná například o univerzitu v Bologni. V rámci specializace z oblasti biosémiotiky pak jde také o univerzitu v Tartu či Katedru filosofie a dějin přírodních věd UK v Praze.

O sémiotice

Všeobecně uznávaným a přijatým je pro sémiotiku navržené dělení Charlese Morrise, který vyděluje její subdisciplíny na základě povahy reflexe konceptu znaku. Součástí sémiotiky je tak sémantika, která pojednává o znakovém významu. Zájmem syntaktiky jsou vzájemné znakové vztahy a interakce. Užíváním znaků a jejich vztahem k uživatelům se dále věnuje pragmatika.

Sémiotika na KOL

Katedra obecné lingvistiky nabízí posluchačům možnost volby z několika předmětů, které se sémiotiky přímo či okrajově dotýkají. V přednáškách a seminářích kurzu Sémiotika jsou vyloženy základy sémiotické teorie, její terminologie, modelační mohutnosti a místo disciplíny v současné vědě s ohledem na lingvistiku, filozofii či přírodní vědy. Historii a současný stav disciplíny na pomezí sémiotiky, lingvistiky a biologie reflektuje předmět Biosémiotika. Vybrané přístupy k popisu a zkoumání znaku jsou také součástí kurzu s názvem Teorie gramatiky.

Monografie a články

 • LACKOVÁ, Ľ. Participative opposition applied. Sign Systems Studies, 2021, ISSN 1406-4243.
 • RODRÍGUEZ HIGUERA, C. Metatheoretical commitments in humanities-based interdisciplinary research programs. Chinese Semiotic Studies, 2020, roč. 16, č. 3, s. 477-491. ISSN 2198-9605.DOI 10.1515/css-2020-0026.
 • RODRÍGUEZ HIGUERA, C. Semiotics to die for: Review of Laurent Binet's La Sèptieme fonction du langage. SEMIOTICA, 2020. s. 205-210.
 • LACKOVÁ, Ľ., RODRÍGUEZ HIGUERA, C. Introduction: Twenty. Gatherings in Biosemiotics XX. Tartu : University of Tartu, 2020, s. 9-17. ISBN 978-9949-0-3514-4.
 • LACKOVÁ, Ľ., KRIVOCHEN, DG. Iconicity in syntax and the architecture of linguistic theory. STUDIES IN LANGUAGE, 2020, roč. 44, č. 1, s. 96-132. ISSN 0378-4177.DOI 10.1075/sl.19017.lac.
 • FALTÝNEK, D., LACKOVÁ, Ľ. In the Case of Protosemiosis: Indexicality vs. Iconicity of Proteins. Biosemiotics, 2020, ISSN 1875-1342.DOI 10.1007/s12304-020-09396-7.
 • LACKOVÁ, Ľ., FALTÝNEK, D., ZÁMEČNÍK HADWIGER, L. Quality and quantity in biosemiotics: Explanatory power of quantitative approach. Gatherings in Biosemiotics XX. Tartu : University of Tartu, 2020, s. 37-50. ISBN 978-9949-0-3514-4.
 • RODRÍGUEZ HIGUERA, C. Minding Nature and Semiotic Growth: A conversation with Jesper Hoffmeyer. Gatherings in Biosemiotics XX. Tartu : University of Tartu, 2020, s. 127-134. ISBN 978-9949-0-3514-4.
 • RODRÍGUEZ HIGUERA, C. The Immateriality of Meaning. Constructivist Foundations, 2020. s. 140-141.
 • LACKOVÁ, Ľ., RODRÍGUEZ HIGUERA, C., KULL, K. Gatherings in Biosemiotics XX. Tartu : University of Tartu, 2020. 337 s. ISBN 978-9949-0-3514-4.
 • RODRÍGUEZ HIGUERA, C. The not-so-distant future: The perception of biosemiotics in 2050. Gatherings in Biosemiotics XX. Tartu : University of Tartu, 2020, s. 143-148. ISBN 978-9949-0-3514-4
 • LACKOVÁ, Ľ. Folding of a Peptide Continuum. Semiotic Approach to Protein Folding. SEMIOTICA, 2020, roč. 2020, č. 233, s. 77–90. ISSN 0037-1998.DOI 10.1515/sem-2018-0116.
 • LACKOVÁ, Ľ. Logic of Relatives as Syntax in the genetic code. Applied Interdisciplinary Peirce Studies. Berlín : Peter Lang, 2019, s. 189-204. ISBN 978-3-631-79152-3DOI 10.3726/b15697.
 • LACKOVÁ, Ľ. Towards a Processual Approach in Protein Studies. Biosemiotics, 2019, roč. 12, č. 3, s. 469-480. ISSN 1875-1342.DOI 10.1007/s12304-019-09370-y.
 • RODRÍGUEZ HIGUERA, C. Productive Perils: On Metaphor as a Theory-Building Device. Linguistic Frontiers, 2019, roč. 1, č. 2, s. 102-111. ISSN 2544-6339.DOI 10.2478/lf-2018-0010.
 • RODRÍGUEZ HIGUERA, C. Some Challenges to the Evolutionary Status of Semiosis. Biosemiotics, 2019, roč. 12, č. 3, s. 405-421. ISSN 1875-1342.DOI 10.1007/s12304-019-09366-8.
 • RODRÍGUEZ HIGUERA, C. Everything seems so settled here: The conceivability of post-Peircean biosemiotics. Sign Systems Studies, 2019, roč. 47, č. 3/4, s. 420-435. ISSN 1406-4243.DOI 10.12697/SSS.2019.47.3-4.04.
 • LACKOVÁ, Ľ. Quelques Remarques sur l'Usage du Terme "l'Arbitraire du Signe". Beziau, J. The Arbitrariness of the Sign in Question. Londýn : College Publications, 2019, s. 283-294. ISBN 978-1-84890-313-5.
 • ZÁMEČNÍK HADWIGER, L., KRBEC, J. Describing Life: Towards the Conception of Howard Pattee. Linguistic Frontiers, 2019, roč. 2, č. 1, s. 1–9. ISSN 2544-6339.DOI 10.2478/lf-2018-0012.
 • LACKOVÁ, Ľ. Logic of Relatives as Syntax in the Genetic Code. Applied Interdisciplinary Peirce Studies. Berlin : Peter Lang, 2018, ISBN 978-3-631-79152-3.
 • LACKOVÁ, Ľ. A Biosemiotic Encyclopedia: an Encyclopedic Model for Evolution. Biosemiotics, 2018, roč. 11, č. 2, s. 307-322. ISSN 1875-1342.DOI 10.1007/s12304-018-9325-z.
 • LACKOVÁ, Ľ. The Prague School, Teleology and Language as a Dynamic System. Acta Structuralica: international journal for structuralist research, 2018, roč. 3, č. 1, s. 105-121. ISSN 2504-1657.DOI 10.19079/actas.2018.3.105.
 • LACKOVÁ, Ľ. METAFYZIK A BIOLÓGIA: EVOLUČNÁ TEÓRIA HENRIHO BERGSONA. In Filosofický časopis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 129-144.
 • LACKOVÁ, Ľ., MATLACH, V., FALTÝNEK, D. Arbitrariness is not enough: towards a functional approach to the genetic code. In Theory in Biosciences, 2017, roč. 136, č. 3-4, s. 187-191.
 • MATLACH, V., FALTÝNEK, D. Báze nejsou písmena. In Studie z aplikované lingvistiky, 2016, roč. 7, č. 1, s. 20-38.
 • GVOŽDIAK, V. Česká teorie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. 368 s.
 • MARKOŠ, A., FALTÝNEK, D. Language and Biosphere: Blurry Contours as a Condition of Semiosis. In Velmezova, E. Kull, K. Cowley, S. Biosemiotic Perspectives on Language and Linguistics. Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, 2015, s. 29-45.
 • KOŘENSKÝ, J. Hra jako sémiotický koncept. In Šimková, M. Človek a jeho jazyk 3: Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, s. 26-31.
 • FALTÝNEK, D., MATLACH, V. Gramatiky DNA. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 124 s.
 • KOŘENSKÝ, J. Význam vs. funkce a sémiotika. In Srpski jezik, 2014, roč. 19, č. 1, s. 479-485.
 • GVOŽDIAK, V. Jakobsonova sémiotická teorie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 201 s.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)