Doktorské studium

Přijímací řízení

V záležitosti podávání přihlášky se uchazeč o doktorské studium řídí fakultními instrukcemi. Přijímací řízení proběhne formou motivačního pohovoru, kde uchazeč představí svůj badatelský záměr a zodpoví položené otázky z oblasti obecné jazykovědy a teorie komunikace. Přijímací řízení se koná v červnu.

Obecná jazykověda a teorie komunikace

Informace pro studenty DSP: Obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK)

Pro studenty platí kreditový systém a jsou povinni si všechny předměty zapisovat do STAGu.

Pro studenty doktorského studijního programu OJTK platí Studijní, zkušební a organizační řád Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Doktorské studium OJTK řídí OBOROVÁ RADA v tomto složení:

předseda:                 doc. Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D. (garant a předseda OR)                  

interní členové:         prof. Dr. hab. Jan Andres, CSc.

                                 prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.

                                 prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

                                 prof. PhDr. et RNDr. Jan Štěpán, CSc.

externí členové:        prof. Alexander Bolshoy, Ph.D. University of Haifa

                                 doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. FF OU Ostrava

                                 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. FF UK Praha

                                 doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. PedF OU Ostrava

                                 prof. PhDr. Jana Hofmannová, DrSc. ÚJČ AV ČR Praha

                                 prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. FF MU Brno                                                        

V případě jakýchkoli administrativních záležitostí (přihláška ke státnicím, žádost o přerušení studia apod.) neváhejte kontaktovat tajemnici doktorského studia Mgr. Janu Buzkovou na email: jana.buzkova@upol.cz.

Lingvistika a Digital Humanities

Studium Digital Humanities na FF UP je koncipováno jako doktorský studijní program o délce čtyř let. Program je úzce spjat s aplikovaným výzkumem a praktickým uplatněním výsledků teoretického výzkumu. Studium je zaměřeno na lingvistickou analýzu textu spojenou se současnými metodami vytěžování dat, a to pro potřeby v aplikační sféře nebo ve výzkumu humanitních věd.

Podmínkou absolvování programu je publikační činnost, zahraniční stáž, vystoupení na vědeckých konferencích a pedagogická praxe v bakalářském nebo magisterském SP. Program je založen na třech hlavních orientacích výzkumu:

 • využití lingvistického popisu k analýze digitalizovaného textu,
 • analýza digitalizovaného textu k využití humanitními vědami (filologie, historie atd.),
 • lingvistická analýza genetického textu.

Všechny tyto přístupy předpokládají práci s metodami vytěžování dat. Díky tomu budou moci studenti zkoumat texty na základě široké řady kvalitativních i kvantitativních vlastností a s požadavkem na zpracování souborů velkých dat.

Profil Absolventa

Absolvent Digital Humanities je schopen analyzovat a řešit problémy zpracování jazykových dat. Je připraven vytvářet a prakticky využívat nástroje k analýze textu ve státní správě, firemní sféře a ve výzkumu.

 • v soukromém či státním sektoru se absolvent uplatní jako: textový potažmo datový analytik, analytik sociálních médií a digitální komunikace obecně, datový věděc, nlp inženýr, bibliometrista, databázový specialista
 • v akademické sféře pak jako vědecký pracovník schopný spolupráce s vědeckými týmy z různých sociálně-humanitních disciplín

Garant programu: prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. (garant a předseda OR)

Interní členové oborové rady

 • prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.
 • doc. Ivona Barešová, Ph.D.
 • prof. Alexander Bolshoy, Ph.D.
 • doc. Olaf Günther, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
 • prof. PhDr. Jiří Lach, MA, Ph.D.
 • prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.
 • doc. Mgr. Silvie Válková, Ph.D.
 • doc. Pavel Zahrádka, Ph.D.

Externí členové oborové rady

 • prof. Raquel Amaro, Ph.D.
 • prof. Rute Costa, Ph.D.
 • prof. Ramon Ferrer-i-Cancho, Ph.D.
 • prof. Claudio Paolucci, Ph.D.

V případě jakýchkoliv administrativních záležitostí (přihláška ke státnicím, žádost o přerušení studia apod.) neváhejte kontaktovat referentku doktorského studia Mgr. Lucii Kovaříkovou, Ph.D. (lucie.kovarikova@upol.cz). Ohledně obsahu studijních plánů a struktury studia kontaktujte tajemnici doktorského studia Mgr. Janu Buzkovou (jana.buzkova@upol.cz). 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)