Knihovna prof. Kořenského

Pan profesor Kořenský (24. 5. 1937 – 16. 4. 2022) byl členem katedry obecné lingvistiky již od jejích počátků a neodmyslitelně k ní bude navždy patřit. Ať už prostřednictvím vzpomínek na jeho lidskost a smysl pro humor, odkazu jeho vědecké práce, nebo děsu v očích studentů, kteří se připravují na státnicovou otázku č. 6 – Konstrukce gramatiky ze sémantické báze.

Více o panu profesorovi | Ohlédnutí za profesorem Janem Kořenským

Půjčování knih

Knihovna je umístěna na katedře obecné lingvistiky ve 2. patře, Křížkovského 14.

V případě zájmu o zapůjčení titulů z knihovny prosím kontaktujte vedoucí katedry Mgr. Ľudmilu Lackovou, Ph.D. na email ludmila.lackova@upol.cz.

Analýza komunikačního procesu a textu

Název publikace Analýza komunikačního procesu a textu
Autoři Jan Kořenský, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová
Místo vydání Olomouc
Rok vydání 2013
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran 44
Anotace (Databáze knih)

K dispozici v Knihovně prof. Kořenského.
K dispozici v Ústřední knihovně UP.
Kniha ve formátu PDF.


Česká teorie

Název publikace Česká teorie: tendence moderní české sémiotiky
Autoři Vít Gvoždiak et al. (včetně rozhovoru s prof. Kořenským)
Místo vydání Olomouc
Rok vydání 2016
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran 368
  Anotace na stránkách vydavatele

Člověk – řeč – poznání

Název publikace Člověk - řeč - poznání
Autoři Jan Kořenský
Místo vydání Olomouc
Rok vydání 2004
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran 114
  Anotace na stránkách vydavatele

Juristická a lingvistická analýza právních textů

Název publikace Juristická a lingvistická analýza právních textů
Autoři Jan Kořenský, František Cvrček, František Novák
Místo vydání Praha
Rok vydání 1999
Nakladatel Academia
Počet stran 171
  Anotace (Databáze knih)

Komplexní analýza komunikačního procesu a textu

Název publikace Komplexní analýza komunikačního procesu a textu
Autoři Alena Jaklová, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová & Jan Kořenský
Místo vydání České Budějovice
Rok vydání 1979
Nakladatel Jihočeská univerzita. Pedagogická fakulta
Počet stran 149
  Anotace (Databáze knih)

K dispozici v knihovně prof. Kořenského.
K dispozici v Ústřední knihovně UP.


Komplexní popis výrazové struktury pádu substantiva v češtině

Název publikace Komplexní popis výrazové struktury pádu substantiva v češtině
Autoři Jan Kořenský
Místo vydání Praha
Rok vydání 1972
Nakladatel Academia
Počet stran 96
  Anotace (Obálky knih)

K dispozici v Knihovně prof. Kořenského.
K dispozici v Ústřední knihovně UP.


Komunikace a čeština

Název publikace Komunikace a čeština
Autoři Jan Kořenský
Místo vydání Jinočany
Rok vydání 1992
Nakladatel H & H
Počet stran 89
  Anotace (Pedagogická knihovna J. A. Komenského)

K dispozici v knihovně prof. Kořenského.
K dispozici v Ústřední knihovně UP.


Konstrukce gramatiky ze sémantické báze

Název publikace Konstrukce gramatiky ze sémantické báze
Autoři Jan Kořenský
Místo vydání Praha
Rok vydání 1984
Nakladatel Academia
Počet stran 163
  Podrobný obsah (Slovo a slovesnost)

K dispozici v knihovně prof. Kořenského.
K dispozici v Ústřední knihovně UP.


Mluvnice češtiny 2, Tvarosloví

Název publikace Mluvnice češtiny 2, Tvarosloví
Autoři Miroslav Komárek, Jan Kořenský, Jan Petr, Jarmila Veselková a kolektiv
Místo vydání Praha
Rok vydání 1986
Nakladatel Academia
Počet stran 536
  Podrobný obsah (Naše řeč)

K dispozici v knihovně prof. Kořenského.
K dispozici v Ústřední knihovně UP.


Práce o sémantické struktuře věty: Přehled a kritický rozbor

Název publikace Práce o sémantické struktuře věty: Přehled a kritický rozbor
Autoři Zdeněk Hlavsa, František Daneš, Jan Kořenský
Místo vydání Praha
Rok vydání 1973
Nakladatel Ústav pro jazyk český ČSAV
Počet stran 203
  Podrobný obsah (Slovo a slovesnost)

Proměny myšlení o řeči

Název publikace Proměny myšlení o řeči
Autoři Jan Kořenský
Místo vydání Praha
Rok vydání 1998
Nakladatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Počet stran 310
  Podrobný obsah (Slovo a slovesnost)

K dispozici v knihovně prof. Kořenského.
K dispozici v Ústřední knihovně UP.


Proměny myšlení o řeči na rozhraní tisíciletí

Název publikace Proměny myšlení o řeči na rozhraní tisíciletí
Autoři Jan Kořenský
Místo vydání Olomouc
Rok vydání 2014
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran 254
  Anotace (Databáze knih)

K dispozici v Knihovně prof. Kořenského.
K dispozici v Ústřední knihovně UP.
Kniha ve formátu PDF.


Teorie přirozeného jazyka

Název publikace Teorie přirozeného jazyka
Autoři Jan Kořenský
Místo vydání Praha
Rok vydání 1989
Nakladatel Academia
Počet stran 109
  Anotace (Databáze knih)

Tygramatika

Název publikace Tygramatika. Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám
Autoři Dan Faltýnek a Vít Gvoždiak
Místo vydání Praha
Rok vydání 2013
Nakladatel Dokořán
Počet stran 312
  Anotace na stránkách vydavatele

K dispozici v Knihovně prof. Kořenského. 

Knihovna prof. Kořenského
Katedra obecné lingvistiky (2. patro)
Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 14
779 00 Olomouc

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)