Zahraničí

Možnosti výjezdů studentů a zaměstnanců do zahraničí

Studenti všech studijních programů (BSP, MSP a DSP) a zaměstnanci FF UP si mohou vybrat z široké nabídky výjezdů do zahraničí. Studenti volí nejčastěji studijní výjezd, možné je však vyjet na praktickou stáž, nebo třeba na letní školu. Doktorandům více vyhovuje výzkumný pobyt, ale samozřejmě můžou vyjet i na klasický semestrální, tedy studijně-výzkumný pobyt, na praktickou stáž, nebo třeba na konferenci. Zaměstnanci mají možnost vyjet na výukový pobyt, na školení, monitorovací cestu, či konferenci.

Existuje mnoho výměnných programů, projektů, nadací, organizací apod., které tyto mobility podporují. Nejznámější z těchto výměnných programů je program Erasmus+, který umožňuje vycestovat za studiem, praxí, výukou či školením nejen do Evropy, ale i do mimoevropských zemí.

Dalšími, i když méně známými výměnnými programy, jsou např. program CEEPUS, AKTION, DAAD, KAAD, Merrillův program, Visegrad Fund a další. Výjezdy do zahraničí se realizují také např. přes IGA, přes mezinárodní smlouvy MŠMT, jejichž nabídku zprostředkovává AIA, tj. Akademická informační agentura, nebo přes smlouvy o přímé spolupráci (tzv. Freemover). Možností je hodně, stačí si jen vybrat tu, která Vám nejvíce vyhovuje.

ZAMĚSTNANCI

Možnosti výjezdů do zahraniční, partnerské instituce a termíny uzávěrek přihlášek jednotlivých výměnných programů jsou na stránkách Zahraničního oddělení FF UP. Užitečné informace k organizaci a administraci výjezdu do zahraničí najdete na tomto odkaze.

STUDENTI

Možnosti výjezdů do zahraniční, partnerské instituce a termíny uzávěrek přihlášek jednotlivých výměnných programů jsou na stránkách Zahraničního oddělení FF UP. Užitečné informace k organizaci a administraci výjezdu do zahraničí najdete na tomto odkaze.

Nejjednodušším způsobem výjezdu je využití již uzavřených bilterálních dohod mezi naší katedrou a zahraniční institucí v rámci projektů Erasmus+ a Ceepus.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

 • uchazeč je v současné době studentem 2. až 3. ročníku bakalářského nebo 1. až 2. ročníku magisterského studijního programu nebo 1. až 3. ročníku doktorského programu
 • uchazeč musí umět anglický jazyk nebo jazyk dané země výjezdu minimálně na úrovni B1
 • z výběrového řízení bude v případě vyššího zájmu vyřazen uchazeč, který byl v minulosti vybrán ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS a který se ze studijního pobytu odhlásil
 • z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který v přihlášce uvede nepravdivé údaje, zejména informaci o tom, zda se již studijního pobytu v rámci programu ERASMUS nebo ERASMUS+ zúčastnil

Postup pro vycestování přes bilaterální dohodu:

 • Nejprve si vyberte jednu z našich partnerských univerzit.
 • Vyhledejte si informace o dané univerzitě, vyhledejte ji v databázi reportů studentů (víc se dozvíte také na informační schůzi od našich studentů, kteří již vyjeli).

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí. Podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace.

 • Více informací k programu ZDE 
 • Pro výjezdy v rámci UP informace ZDE
 • Návod na přihlášení k výběrovému řízení v IS STAG ZDE

Partnerské instituce naší katedry, na něž je možné vycestovat přes Erasmus+:

JAK SE PŘIHLÁSIT DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA Erasmus+:

 • Uchazeč se může hlásit maximálně na tři místa pobytu.
 • Přihlášení probíhá výhradně elektronickou formou v informačním systému STAG, záložka Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů.
 • Uchazeč vyplní přihlášku a přiloží motivační dopis.
 • Motivační dopis by neměl být delší než 1000 znaků a musí obsahovat tyto údaje: ročník studia, katedra a studijní obor, studijní záměr (téma diplomové práce nebo preferovanou oblast výzkumu), důvody k zvolení preferované destinace, informace o znalosti jazyka dané země, případně znalost anglického jazyka (dle Společného evropského referenčního rámce A1-C2), průměr studijních výsledků (za dosavadní studium včetně posledního ukončeného semestru). Je vítané, jestli je motivační dopis napsán v jazyku země výjezdu. Motivační dopis pište česky jedině v případě, že nemáte dostatečné jazykové znalosti.

Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)

Tento program je součástí výměnného programu Erasmus a umožňuje vysílat studenty a zaměstnance mimo země EU včetně Islandu, Lichtenštejnska, Severní Makedonie, Srbska a Turecka.

 • Pro výjezdy v rámci UP informace ZDE

Ceepus

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Více informací k programu ZDE. Pro výjezdy v rámci UP informace ZDE.

Partnerské instituce naší katedry, na než je možné vycestovat přes Ceepus (vždy je potřeba se dopředu u koordinátora výjezdů informovat o kapacitě projektu):

JAK VYCESTOVAT PŘES CEEPUS:

 • Stipendium programu CEEPUS je vždy vypláceno hostitelskou zemí. Výše stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná; aktuální výši vyplácených stipendií najdete na www.ceepus.info u jednotlivých zemí.
 • Cestovní náklady proplácí Zahraniční oddělení UP,
 • Přihlášky se vyplňují online na portáli ceepus.info (CEEPUS_FREEMOVERS – navod pro podani prihlasky)
 • V přihlášce zvolte:
  • číslo sítě: CIII-AT-0037-13
  • název sítě: Slavic Philology and Its Cultural Contexts
 • Seznam zemí, na které lze přes naši síť vyjet: Chorvatsko, Srbsko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko a mnohé jiné (úplný seznam je k dispozici na stránkách ceepus.info)
 • Existují dva druhy výjezdů:
  • STS (Short-Term-Student) od 6 dnů do 3 měsíců
  • S (Student) od 3 do 10 měsíců
 • TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: v listopadu pro následující letní semester a v červnu pro následující zimní semestr
 • Udělení stipendia – Letter of Award obdržíte e-mailem spolu s informací hostitelské Národní kanceláře – použijte k přijetí funkci Accept na svém desktopu. Tím se zde objeví možnost vyplnění Letter of Confirmation.

Fulbright

Užitečné odkazy:

KONTAKTNÍ OSOBA pro výjezdy studentů a zaměstnanců FF UP: Jana Hořáková, referentka oddělení pro zahraniční záležitosti

Děkanát FF UP
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc (dveře 2.20)
+420 585 633 014, j.horakova@upol.cz

Koordinátorka pro zahraniční výjezdy pro KOL: Ing. Mgr. Lenka Pivoňková
lenka.pivonkova02@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)