Kvantitativní lingvistika a Digital Humanities

Využití kvantitativních či lexikostatistických metod, ověřování hypotéz o fraktálnosti textu a jazyka, analýzy projevů Menzerath-Altmannova zákona – nejen těmito směry se ubírá disciplína kvantitativní lingvistiky. Disciplína Digital Humanities zase zkoumá klasické objekty zájmu humanitních věd, jakými jsou např. knihy či data pocházející ze sociálních médií, za pomoci počítačů.

Aktuální výzkumné aktivity

Mezi současné výzkumné směry katedry patří rozvíjení experimentální činnosti, která svou povahou často přesahuje rámec tradičních lingvistických disciplín. Podrobně studovány a revidovány jsou kupříkladu aplikace Menzerath-Altmanova zákona nejen v souvislosti s novými koncepty jazykových jednotek a principů segmentace. Revidovány jsou rovněž principy užívání Zipfova zákona, který je užíván napříč vědními obory.

O kvantitativní lingvistice a Digital Humanities

Odvětví na pomezí lingvistiky a matematiky prošlo od období 50. let dynamickým vývojem. Jednou z částí matematické lingvistiky je lingvistika kvantitativní, která popisuje jazyk statistickými metodami, především z hlediska frekvence jeho jednotek. V současné době se užívá statistických a dalších kvantitativních metod při zkoumání textu v rámci disciplíny Digital Humanities.

Užitím metod řízeného a neřízeného strojového učení můžeme klasifikovat veliké množství textů na základě jejich příslušnosti k jazyku, autorovi či stylu. Dále můžeme provádět obsahové a síťové analýzy a jejich výstupy vizualizovat užitím moderních digitálních technologií.

Kvantitativní lingvistika a Digital Humanities na KOL

Katedra obecné lingvistiky nabízí studentům možnost volby z množství předmětů, které s odvětvím matematické lingvistiky přímo souvisí. Základy matematiky pro lingvisty poskytují aparát potřebný k úvodu do problematiky exaktního zpracování textových výběrových souborů a následného vyhodnocování věrohodnosti provedených experimentů. Kurz je zároveň podkladem a teoretickým východiskem pro absolvování kurzu Matematické modelování textu, kde jsou získané poznatky aplikovány. S problematikou tvorby experimentu od jeho počátku až po závěrečnou fázi zpracování dat s ohledem na jejich vizualizaci  a interpretaci seznamuje posluchače kurz Lingvistický experiment. V rámci výběrových seminářů se studenti mohou prakticky seznámit také se Základy programování a užívání regulárních výrazů.

Monografie a články

 • ANDRES, J., LANGER, J., MATLACH, V. Fractal-based analysis of sign language. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2020, roč. 2020, č. 84C, s. Nestránkováno. ISSN 1007-5704.DOI 10.1016/j.cnsns.2020.105214.
 • VALLO, Z., JAWOREK, R., MATLACH, V. Islamophobic Discourse of Czech Politicians and Political Parties on Twitter during the 2015 Migration Crisis. Journal of Nationalism Memory and Language Politics, 2020, roč. 14, č. 2, s. 152–176. ISSN 2570-5857.DOI 10.2478/jnmlp-2020-0009.
 • LANGER, J., ANDRES, J., BENEŠOVÁ, M., FALTÝNEK, D. Quantitative Linguistic Analysis of Czech Sign Language. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 192 s. ISBN 978-80-244-5727-7.
 • LANGER, J., ANDRES, J., BENEŠOVÁ, M., FALTÝNEK, D. Some Aspects of a Sign Language Quantitative Analysis. Words and Numbers. In Memory of Peter Grzybek (1957-2019). Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2020, s. 81-103. ISBN 978-3-942303-89-7.
 • OWSIANKOVÁ, H., KUČERA, O., FALTÝNEK, D. O příbuznosti lingvistiky a biologie. Studie z aplikované lingvistiky, 2020, roč. 11, č. 1, s. 79-93. ISSN 1804-3240.
 • OWSIANKOVÁ, H., FALTÝNEK, D., KUČERA, O. Genetic analysis of all cabbage and related cultivated plants using Bag-of-words model.. Linguistic Frontiers, 2019, roč. 1, č. 2, s. 122-132. ISSN 2544-6339.DOI 10.2478/lf-2018-0011.
 • FALTÝNEK, D., MATLACH, V., LACKOVÁ, Ľ. Bases are not letters: On the Analogy between the Genetic Code and Natural Language by Sequence Analysis. Biosemiotics, 2019, roč. 12, č. 2, s. 289-304. ISSN 1875-1342.DOI 10.1007/s12304-019-09353-z.
 • ANDRES, J., LANGER, J., BENEŠOVÁ, M. Towards a Fractal Analysis of the Sign Language. Journal of Quantitative Linguistics, 2019, roč. 2019, č. September, s. 1-18. ISSN 0929-6174.DOI 10.1080/09296174.2019.1656149.
 • PAVLAS, D., VRABEĽ, O., KOZMÉR, J. Applying MIPVU Metaphor Identification Procedure on Czech. Kübler, S. Zinsmeister, H. Proceedings of the Workshop on Annotation in Digital Humanities co-located with ESSLLI 2018. Aachen University : CEUR Workshop Proceedings, 2018, s. 37-40. ISSN 1613-0073.
 • KUČERA, O., FALTÝNEK, D., OWSIANKOVÁ, H., ŠAMAJOVÁ, K., ČIŽMÁROVÁ, R. Návrat čínského zelí do Evropy: o původu druhů.. Nový Orient, 2018, roč. 73, č. 2, s. 45-63. ISSN 0029-5302.
 • BENEŠOVÁ, M., FALTÝNEK, D., ZÁMEČNÍK HADWIGER, L. Functional explanation in synergetic linguistics. In RAM Verlag, 2018.
 • FALTÝNEK, D. Co je nového v lingvistice. Praha: Nová Beseda, 2017. 96 s.
 • LANGER, J., ANDRES, J., BENEŠOVÁ, M., FALTÝNEK, D. Testing Czech sign language by quantitative methods to increase teaching effectiveness. In Proceedings of INTED2017 Conference 6th-8th March 2017. Valencia: IATED, 2017, s. 4873-4882.
 • BENEŠOVÁ, M., BIRYUKOV, D., KOVAĽOVÁ, J., MATOUŠKOVÁ, L., MOTALOVÁ, T., VICHEROVÁ SCHUSTEROVÁ, D., VACULÍKOVÁ, P. Text Segementation for MAL Testing. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2016. 154 s.
 • ŠAMAJOVÁ, K., KUČERA, O., FALTÝNEK, D., MATLACH, V. Autenticita kung-paa v českém prostředí - data-mining jídla. In Nový Orient, 2016, roč. 71, č. 3, s. 52-57.
 • BENEŠOVÁ, M., FALTÝNEK, D., ZÁMEČNÍK HADWIGER, L. Menzerath-Altmann Law in Differently Segmented Texts. In Recent Contributions to Quantitative Linguistics. Berlin: DE GRUYTER MOUTON, 2015, s. 27-40.
 • BENEŠOVÁ, M., BIRYUKOV, D. Application of the Menzerath-Altmann Law to contemporary written Japanese – short story style. In Recent Contributions to Quantitative Linguistics. Berlin : DE GRUYTER MOUTON, 2015, s. 13-26.
 • BENEŠOVÁ, M. Menzerath-Altmann Law Applied. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 174 s.
 • ZÁMEČNÍK HADWIGER, L. The nature of explanation in synergetic linguistics. In Glottotheory, 2014, roč. 5, č. 1, s. 101-120.
 • ŠČIGULINSKÁ, J., SCHUSTEROVÁ, D. An Application of the Menzerath-Altmann Law to Contemporary Spoken Chinese. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 131 s.
 • MOTALOVÁ, T., MATOUŠKOVÁ, L. An Application of the Menzerath-Altmann Law to Contemporary Written Chinese. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 199 s.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)