Státní závěrečná zkouška

Bakalářský studijní program

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského dvouoborového studijního programu Obecná lingvistika naleznete ke stažení ZDE.
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského studijního programu Lingvistika a Digital Humanities naleznete ke stažení ZDE.

Magisterský studijní program

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku magisterského jednooborového studijního programu Obecná lingvistika a teorie komunikace naleznete ke stažení ZDE.
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku magisterského dvouoborového studijního programu Obecná lingvistika naleznete ke stažení ZDE.

Pro jednooborové studium

Okruhy k první části státní závěrečné zkoušky vycházejí z povinných kurzů. Okruhy druhé části státní závěrečné zkoušky vycházejí ze zaměření studentovy diplomové práce a případně také z obsahu studentem absolvovaných výběrových předmětů, které s tématem jeho diplomové práce souvisejí. Okruhy druhé části státní závěrečné zkoušky formuluje vedoucí diplomové práce, případně ve spolupráci s oponentem. Okruhy se vztahují k základním teoretickým otázkám diplomového tématu, vývoji problematiky v daném vědním oboru, jeho souvislostem, předním osobnostem a dílům.

Pro dvouoborové studium

Okruhy k první části státní závěrečné zkoušky vycházejí z povinných kurzů. Okruhy druhé části státní závěrečné zkoušky vycházejí ze zaměření studentovy diplomové práce a případně také z obsahu studentem absolvovaných výběrových předmětů, které s tématem jeho diplomové práce souvisejí. Pokud je předmětem diplomové práce studenta obecná lingvistika, pak okruhy druhé části státní závěrečné zkoušky formuluje vedoucí diplomové práce, případně ve spolupráci s oponentem. Pokud je studentova práce vedena na druhém oboru jeho studijní kombinace, konzultuje student s dostatečným předstihem její téma s vyučujícím katedry, jehož specializace je blízká tématu dané diplomové práce. Na základě této konzultace je vybrána problematika, která bude obsahem okruhů druhé části státní závěrečné zkoušky. Okruhy formuluje vybraný vyučující. Okruhy se vtahují k souvislostem diplomového tématu s obecnou lingvistikou, jsou zaměřeny na základní teoretický přehled, osobnosti a díla, která mají vztah k metodě diplomantovy práce a ke konkrétní zpracované problematice.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)